Phải chọn cán bộ tiếp dân

Cán bộ tiếp dân phải có thái độ ân cần, gần gũi.... (ảnh minh họa)
Cán bộ tiếp dân phải có thái độ ân cần, gần gũi.... (ảnh minh họa)
Cán bộ tiếp dân phải có thái độ ân cần, gần gũi.... (ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top