Phá bỏ cốt nhục vì "phong trào thi đua", sao nỡ nhẫn tâm đến thế!

Trường Mầm non - nơi chị Nguyễn Th. B. công tác. Ảnh: T.H
Trường Mầm non - nơi chị Nguyễn Th. B. công tác. Ảnh: T.H