PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái: Chỉ nên đón một cái tết trong năm

PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái. Ảnh Việt Trần
PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái. Ảnh Việt Trần
PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái. Ảnh Việt Trần