Park Hang-seo, một lời cảm ơn ông dù còn là quá ít

Ông Park Hang-seo (đứng đầu tiên). Ảnh:LDO.
Ông Park Hang-seo (đứng đầu tiên). Ảnh:LDO.
Ông Park Hang-seo (đứng đầu tiên). Ảnh:LDO.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM