Ông Nguyễn Minh Mẫn không chỉ thiếu tôn trọng báo chí

Ông Nguyễn Minh Mẫn tại buổi họp báo. Ảnh: Lê Hoa
Ông Nguyễn Minh Mẫn tại buổi họp báo. Ảnh: Lê Hoa
Ông Nguyễn Minh Mẫn tại buổi họp báo. Ảnh: Lê Hoa
Lên top