Ông Hải từ chức và nốt lặng của chiến dịch giải cứu vỉa hè

Ông Hải ăn suất cơm 2.000 đồng tại quán cơm từ thiện Nụ Cười (ảnh: Pháp Luật TP.HCM).
Ông Hải ăn suất cơm 2.000 đồng tại quán cơm từ thiện Nụ Cười (ảnh: Pháp Luật TP.HCM).
Ông Hải ăn suất cơm 2.000 đồng tại quán cơm từ thiện Nụ Cười (ảnh: Pháp Luật TP.HCM).