Ô nhiễm đến dân địa phương còn không dám tắm thì du khách sao dám xuống biển!

Nước thải đen ngòm gây ô nhiễm bãi biển tại Đà Nẵng (ảnh: Nguyễn Đông/Vnexpress.net)
Nước thải đen ngòm gây ô nhiễm bãi biển tại Đà Nẵng (ảnh: Nguyễn Đông/Vnexpress.net)
Nước thải đen ngòm gây ô nhiễm bãi biển tại Đà Nẵng (ảnh: Nguyễn Đông/Vnexpress.net)
Lên top