Nước mắt chỉ làm tình hình của cô thêm tệ thôi, á hậu à!

Hình ảnh Huyền My khóc trong hậu trường (ảnh: B.Ng).
Hình ảnh Huyền My khóc trong hậu trường (ảnh: B.Ng).