Những sự bất chấp, ngang nhiên trong đường dây cờ bạc online ngàn tỉ

Các "ông trùm" của đường dây cờ bạc online ngàn tỉ vừa cấu kết nhưng cũng lợi dụng quyền thế của nguyên Cục trưởng C50 để tồn tại một cách ngang nhiên, bất chấp.
Các "ông trùm" của đường dây cờ bạc online ngàn tỉ vừa cấu kết nhưng cũng lợi dụng quyền thế của nguyên Cục trưởng C50 để tồn tại một cách ngang nhiên, bất chấp.