Những cái chết không đáng có và sợi dây kinh nghiệm “giá như” vẫn chưa được thu ngắn

Những ngư dân ở Vạn Ninh (Khánh Hòa) may mắn được cứu sống trong cơn bão vừa qua. Ảnh: Hữu Long
Những ngư dân ở Vạn Ninh (Khánh Hòa) may mắn được cứu sống trong cơn bão vừa qua. Ảnh: Hữu Long
Những ngư dân ở Vạn Ninh (Khánh Hòa) may mắn được cứu sống trong cơn bão vừa qua. Ảnh: Hữu Long
Lên top