Những cái "bẫy" giết người và chữ "tau" của ông Giám đốc

Những cái hố ga, cống thoát nước không được cảnh báo, rào chắn luôn là cái bẫy đối với người đi đường. Ảnh: Báo Công Luận
Những cái hố ga, cống thoát nước không được cảnh báo, rào chắn luôn là cái bẫy đối với người đi đường. Ảnh: Báo Công Luận