Những ai đã “quy hoạch băm nát thủ đô”?

Một góc thủ đô. Nguồn: Internet.
Một góc thủ đô. Nguồn: Internet.
Một góc thủ đô. Nguồn: Internet.
Lên top