Nhốt vào lồng - hành động cứu mạng tên trộm chó

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.