Nhìn từ Chi Pu - có phải quí vị đang quá rảnh, quá đanh đá và thiếu độ lượng?

(ảnh: Dân Trí).
(ảnh: Dân Trí).