Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Nhiều cán bộ xã viết "đơn xin mất xe đạp"

Thi tốt nghiệp THPT không đậu vẫn làm... quan xã.
Thi tốt nghiệp THPT không đậu vẫn làm... quan xã.