Nhiều cán bộ xã viết "đơn xin mất xe đạp"

Thi tốt nghiệp THPT không đậu vẫn làm... quan xã.
Thi tốt nghiệp THPT không đậu vẫn làm... quan xã.