Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh: Tôi tự hào là người Việt Nam

Lên top