Nhà mạng bắt bổ sung ảnh chính chủ: Có gây phiền cho khách hàng?

Khách hàng nhận được tin nhắn của nhà mạng và đăng ký thành công qua ứng dụng online. Ảnh: Đ.TRANG
Khách hàng nhận được tin nhắn của nhà mạng và đăng ký thành công qua ứng dụng online. Ảnh: Đ.TRANG