Nhà báo Đặng Vỹ: Nếu nhà mạng cắt thuê bao của tôi, tôi sẽ kiện ra tòa!

Hợp đồng của Mobifone với khách hàng
Hợp đồng của Mobifone với khách hàng