"Người Việt chi mạnh cho tết vì đua đòi và sĩ diện"

Cứ đến Tết là người dân là rất mạnh tay cho các khoản chi tiêu. (Ảnh minh họa, nguồn: Kiến thức)
Cứ đến Tết là người dân là rất mạnh tay cho các khoản chi tiêu. (Ảnh minh họa, nguồn: Kiến thức)
Cứ đến Tết là người dân là rất mạnh tay cho các khoản chi tiêu. (Ảnh minh họa, nguồn: Kiến thức)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM