Người tài “bực bội” hay do tư duy đãi ngộ còn giản đơn?

Học viên Đề án 922 nêu ý kiến với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Nguyễn Đông/Vnexpress.net).
Học viên Đề án 922 nêu ý kiến với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Nguyễn Đông/Vnexpress.net).
Học viên Đề án 922 nêu ý kiến với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Nguyễn Đông/Vnexpress.net).