Người Nhật bán xăng - đừng cứ tung hô hình thức!

Tổng giám đốc cây xăng Idemitsu Q8 cúi gập người chào khách (ảnh: Phương Thảo/Kenh14.vn).
Tổng giám đốc cây xăng Idemitsu Q8 cúi gập người chào khách (ảnh: Phương Thảo/Kenh14.vn).