Người dân cứ “nhẹ dạ cả tin” doanh nghiệp, nông sản Việt còn xin giải cứu dài dài

Những quả dưa xanh của người dân Gia Lai bị doanh nghiệp bỏ quên, chờ hư thối ngoài đồng. Ảnh: K.V
Những quả dưa xanh của người dân Gia Lai bị doanh nghiệp bỏ quên, chờ hư thối ngoài đồng. Ảnh: K.V