Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngôi hoa hậu chuyển giới của Hương Giang đã “đánh thức” cộng đồng