Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngọc Sơn “đội”, Tùng Dương “đạp”, công chúng là đồ ngốc sao?

Ca sĩ Tùng Dương (nguồn ảnh: Soha.vn).
Ca sĩ Tùng Dương (nguồn ảnh: Soha.vn).