Nghĩ về trận thua để hướng tới đỉnh cao mới

Quật cường "cày ải" trong sân tuyết (ảnh:MT).
Quật cường "cày ải" trong sân tuyết (ảnh:MT).
Quật cường "cày ải" trong sân tuyết (ảnh:MT).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top