Nghi trộm đồ, giáo viên có được khám xét người học sinh không?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.