Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày 8.3 sao lại “xắng” lên vậy?

Cuộc biểu tình đòi quyền lợi của phụ nữ trên thế giới (ảnh tư liệu).
Cuộc biểu tình đòi quyền lợi của phụ nữ trên thế giới (ảnh tư liệu).