Ngáo đá - Khi tội ác gọi tên…

Bị can Nguyễn Thị Hà gây tội ác với chị Y Nhiêu là một đối tượng ngáo đá nặng (ảnh: Đình Văn).
Bị can Nguyễn Thị Hà gây tội ác với chị Y Nhiêu là một đối tượng ngáo đá nặng (ảnh: Đình Văn).
Bị can Nguyễn Thị Hà gây tội ác với chị Y Nhiêu là một đối tượng ngáo đá nặng (ảnh: Đình Văn).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top