Nếu sai thì phải sửa- cho dù là qui định hiện hành hay phán quyết của tòa

Lên top