Nếu sai thì phải sửa- cho dù là qui định hiện hành hay phán quyết của tòa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top