Nếu ông Nguyễn Thanh Hóa không bị bắt, biệt thự sai phạm của ông có bị tháo dỡ?

Phần xây dựng trái  phép trong biệt thự của Tướng Nguyễn Thanh Hóa bị tháo dỡ chiều 12.3. Ảnh: Shoha
Phần xây dựng trái phép trong biệt thự của Tướng Nguyễn Thanh Hóa bị tháo dỡ chiều 12.3. Ảnh: Shoha
Phần xây dựng trái phép trong biệt thự của Tướng Nguyễn Thanh Hóa bị tháo dỡ chiều 12.3. Ảnh: Shoha

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM