Nên truy tố hình sự đối với những giáo viên bạo hành học sinh

Ảnh được cắt từ clip.
Ảnh được cắt từ clip.