Năng suất lao động đâu chỉ do người lao động quyết định, thưa “tiến sĩ tháp ngà”!

Ảnh minh họa (nguồn: Laodong.vn).
Ảnh minh họa (nguồn: Laodong.vn).