Nạn mê tín dị đoan bùng phát: Do chính quyền cơ sở “chậm chân”?

Kiểm lâm Quảng Bình kẹp cổ "rắn thần" bỏ vào bao, giải tán đám đông mê muội.
Kiểm lâm Quảng Bình kẹp cổ "rắn thần" bỏ vào bao, giải tán đám đông mê muội.
Kiểm lâm Quảng Bình kẹp cổ "rắn thần" bỏ vào bao, giải tán đám đông mê muội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top