Muốn bán bún bò Huế thì phải ra Huế mà xin

Bún bò Huế và logo của mẫu nhãn hiệu chứng nhận trong quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Bún bò Huế” (Ảnh minh họa từ Internet)
Bún bò Huế và logo của mẫu nhãn hiệu chứng nhận trong quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Bún bò Huế” (Ảnh minh họa từ Internet)