Mười năm sau khủng hoảng

Một tấm biển hiệu của Lehman Brothers được đưa vào nhà đấu giá ở London tháng 9.2010. Ảnh: AP.
Một tấm biển hiệu của Lehman Brothers được đưa vào nhà đấu giá ở London tháng 9.2010. Ảnh: AP.
Một tấm biển hiệu của Lehman Brothers được đưa vào nhà đấu giá ở London tháng 9.2010. Ảnh: AP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top