QUAN SÁT NGHỊ TRƯỜNG

Mũi tấn công vào những cố tật

Luật Hành chính công là sáng kiến lập pháp của ĐBQH Nguyễn Thị Quốc Khánh. Ảnh: NLĐ
Luật Hành chính công là sáng kiến lập pháp của ĐBQH Nguyễn Thị Quốc Khánh. Ảnh: NLĐ
Luật Hành chính công là sáng kiến lập pháp của ĐBQH Nguyễn Thị Quốc Khánh. Ảnh: NLĐ