Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

QUAN SÁT NGHỊ TRƯỜNG

Mũi tấn công vào những cố tật

Luật Hành chính công là sáng kiến lập pháp của ĐBQH Nguyễn Thị Quốc Khánh. Ảnh: NLĐ
Luật Hành chính công là sáng kiến lập pháp của ĐBQH Nguyễn Thị Quốc Khánh. Ảnh: NLĐ