Mua “suất dạy học” 300 triệu đồng và hơn 26 ngàn cử nhân thất nghiệp

Ông Huỳnh Bê tại cơ quan điều tra.
Ông Huỳnh Bê tại cơ quan điều tra.
Ông Huỳnh Bê tại cơ quan điều tra.
Lên top