Một World Cup công nghệ sao lại bị cho là giết chết cảm xúc?

Phòng theo dõi công nghệ VAR tại World Cup 2018 (ảnh: nguyồn từ VTV).
Phòng theo dõi công nghệ VAR tại World Cup 2018 (ảnh: nguyồn từ VTV).
Phòng theo dõi công nghệ VAR tại World Cup 2018 (ảnh: nguyồn từ VTV).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top