Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một World Cup công nghệ sao lại bị cho là giết chết cảm xúc?

Phòng theo dõi công nghệ VAR tại World Cup 2018 (ảnh: nguyồn từ VTV).
Phòng theo dõi công nghệ VAR tại World Cup 2018 (ảnh: nguyồn từ VTV).