Một câu trả lời rõ ràng về vụ Quỳnh Anh

Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phát biểu trong một sự kiện mới diễn ra cuối tháng 11. 2017. Ảnh: X.H
Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phát biểu trong một sự kiện mới diễn ra cuối tháng 11. 2017. Ảnh: X.H
Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phát biểu trong một sự kiện mới diễn ra cuối tháng 11. 2017. Ảnh: X.H