Móc sắt, “khoai tây” và chàng bác sĩ

Nữ du khách vấp móc sắt sẽ được bồi thường 1.000 USD (ảnh Soha)
Nữ du khách vấp móc sắt sẽ được bồi thường 1.000 USD (ảnh Soha)