"Mây mưa" từ quán trà sữa đến quán cà phê: Phải dùng luật mới biết sợ