Maxk Nguyễn – vô ý “cầm nhầm tác phẩm” hay vì sớm say danh vọng?

Tác phẩm trên Saigon Emoji của Maxk Nguyễn (phải) giống hệt tác phẩm của một nghệ sĩ nước ngoài (ảnh: dẫn từ Zing.vn).
Tác phẩm trên Saigon Emoji của Maxk Nguyễn (phải) giống hệt tác phẩm của một nghệ sĩ nước ngoài (ảnh: dẫn từ Zing.vn).