Mặc quần, che nho cho 12 bức tượng: Đẽo cày giữa đường

Tượng 12 con giáp vừa được che nho thay cho mặc quần
Tượng 12 con giáp vừa được che nho thay cho mặc quần
Tượng 12 con giáp vừa được che nho thay cho mặc quần
Lên top