Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lương Chủ tịch quận cần tăng và biên chế cần giảm

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị sáng ngày 2.1.2018 (ảnh: M.Q).
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị sáng ngày 2.1.2018 (ảnh: M.Q).