Lương Chủ tịch quận cần tăng và biên chế cần giảm

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị sáng ngày 2.1.2018 (ảnh: M.Q).
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị sáng ngày 2.1.2018 (ảnh: M.Q).
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị sáng ngày 2.1.2018 (ảnh: M.Q).