Lùm xùm vụ giáo sư bị tố đạo văn: Cần có quy định, chế tài cụ thể về đạo văn

Nội dung sách của Giáo sư Nguyễn Đức Tồn có nhiều trang giống như luận án của nghiên cứu sinh do chính ông hướng dẫn
Nội dung sách của Giáo sư Nguyễn Đức Tồn có nhiều trang giống như luận án của nghiên cứu sinh do chính ông hướng dẫn