Lùm xùm rà soát GS-PGS: Còn đâu niềm tin vào "ngôi đền thiêng"?

Các GS-PGS được coi là tầng lớp trí thức tinh hoa. Ảnh minh họa.
Các GS-PGS được coi là tầng lớp trí thức tinh hoa. Ảnh minh họa.
Các GS-PGS được coi là tầng lớp trí thức tinh hoa. Ảnh minh họa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top