Lực lượng quy tắc đô thị Đà Nẵng: Đừng biến "cánh tay nối dài của chính quyền" thành dị tật

Cả Cty nhà nước lẫn người dân đua nhau lấn chiếm vỉa hè
Cả Cty nhà nước lẫn người dân đua nhau lấn chiếm vỉa hè
Cả Cty nhà nước lẫn người dân đua nhau lấn chiếm vỉa hè