Luật nhà nước, luật vỉa hè

Sở TN và MT Kon Tum (Ảnh VNE)
Sở TN và MT Kon Tum (Ảnh VNE)