Lừa đảo, từ cò xin việc đến tiến sĩ dạy làm giàu

Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa.
Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa.