Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lừa đảo, từ cò xin việc đến tiến sĩ dạy làm giàu

Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa.
Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa.