Lừa đảo, từ cò xin việc đến tiến sĩ dạy làm giàu

Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa.
Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa.
Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM