Lót gỗ lim đường đi bộ TP.Huế: Điểm nhấn không là những thớ gỗ lim, sao phải tốn tiền tỷ?

Điểm nhấn của tuyến đường đi bộ là để cho người dân tiếp cận được với mặt nước sông Hương; âm thanh, ánh sáng chứ không phải là việc lót gỗ lim. Ảnh: BQL dự án KOICA
Điểm nhấn của tuyến đường đi bộ là để cho người dân tiếp cận được với mặt nước sông Hương; âm thanh, ánh sáng chứ không phải là việc lót gỗ lim. Ảnh: BQL dự án KOICA
Điểm nhấn của tuyến đường đi bộ là để cho người dân tiếp cận được với mặt nước sông Hương; âm thanh, ánh sáng chứ không phải là việc lót gỗ lim. Ảnh: BQL dự án KOICA

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM